TOFFOLO MATERIAUX magyarországi kereskedelmi partnere

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási/felmondási mintatájékoztató

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Rajki János e.v., 5905 Orosháza, Héthalmi tanyák 18.

Ebből a célból felhasználhatja a cikk végén letölthető elállási nyilatkozat-mintát.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai:

Amennyiben még azelőtt szeretne elállni a megrendeléstől, hogy a webáruház átadta azt a futárszolgálatnak, úgy elállási szándékát haladéktalanul jelezze e-mailben vagy telefonon alábbi elérhetőségeinken:+36 30 245 0518, info@dilatacio.hu

Ha Ön ily módon eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. Elállási jogát csak abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben a termék sértetlen, nem került felbontásra.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben a termék készhez vétele után kíván elállni a vásárlástól, úgy a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ebben az esetben az elállási nyilatkozatot a visszaküldeni kívánt termékkel egyidejűleg kérjük eljuttatni hozzánk az Rajki János e.v., 5905 Orosháza, Héthalmi tanyák 18. címre.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának szóbeli vagy írásbeli (telefonon, e-mailben történő) közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Letölthető nyilatkozatminta